Konstruksjon

ATGAL

namų projektavimasValg av den rette tekniske løsningen er avgjørende uansett type byggeprosjekt. Det er viktig å velge rette byggematerialer da sluttresultatet blir deretter. Velger du materialer fornuftig blir huset både estetisk tiltalende, praktisk, varmt, solid og varig.

Ecodomus tilbyr profesjonelle prosjekteringstjenester og sørger for at du får en god kombinasjon av pris og kvalitet. Den optimale tjeneste- og materialpakken blir satt sammen utifra kundens behov og ressurser og i samsvar med kvalitetsstandarder.  

Våre tjenester:

1. Teknisk og detaljprosjektering av boliger, gatemøbler, næringsbygg og offentlig bygg. Sammensetning av prosjektpakke varierer utifra kundens behov. 
2. Konstruksjon av trestrukturer og takstoler. Dataassisterte statiske beregninger av takverk gir nøyaktige og pålitelige resultater.
3. Ombygging i tre av prosjekter baserte på andre byggeteknologier.
4. Rapportering under produksjon og oppfølging under bygging og montering av våre konstruksjoner

Vi samarbeider aktivt med arkitekter for å finne beste løsninger for strukturer og materialer. Vi bruker kun de mest moderne DAK-systemer og verktøy. 

Konstruksjon utføres i samsvar med forskrifter og byggekrav som gjelder i Den litauiske republikken samt følgende EuroCode standarder:

 • STR 2.05.07:2005 Konstruksjon av trestrukturer

 • STR 2.05.03:2003 Grunnleggende konstruksjonsdesign

 • STR 2.05.04:2003 Spenninger og last

 • STR 2.05.06:2005 Byggekonstruksjon med flere

Arkitekttjenester fra Ecodomus er den beste løsningen fordi at:

 1. Vi holder høy kvalitet på våre tjenester. I staben vår har vi fagfolk med spesialkompetanse på sine respektive områder som tenker innovativt og utfører arbeid på høyest profesjonelt nivå. Hos oss tas nye trender og muligheter hensyn til under byggkonstruksjon. Vi søker alltid etter løsninger som gjør måten vi jobber på enda mer effektiv.

 2. Vårt mål er å oppnå best mulig resultat. Det er grunnen til at vi prioriterer tett samarbeid med våre kunder og partnere. Sammen kan vi nå til topps!

 3. Fagfolk ansatt hos Ecodomus jobber konstant for å få enda høyere kvalifikasjon og tilegne seg ny kunnskap og bruker den effektivt innen byggkonstruksjon.

 4. Konkurransedyktige priser. Vi tilbyr tjenester til konkurransedyktige priser og tilpasser prisnivå til våre kunders resssurser og behov.

Vi utarbeider komplette prosjekter som omfatter tydelige tegninger og beregninger av materialforbruk som gjør det enkelt for byggfirma å anslå byggekostnader og presentere beregninger for kunden.

I tilfelle bygg skal oppføres i områder regulert som nasjonalparker eller lokale verneområder utføres det tillegsanalyse i forbindelse med søknad om byggetillatelse.

Vi konstruerer følgende typer bygninger1:

 • Boliger

 • Næringsbygg

 • Administrasjonsbygg

 • Industribygg

 • Driftsbygninger

 • Der hvor det er nødvendig sørger vi for ekstra lydreduksjon under byggekonstruksjon. Dette oppnås ved å bruke materialer av høyeste kvalitet og mest moderne teknologier.

 • Andre bygg og strukturer


*Prosjekdokumentasjon:

1. Prosjektbeskrivelse
2. Oversikt over tegninger1​
3. Plantegninger av bygget (plantegninger av hver etasje, tegninger av elementer av etasjeskiller, tegninger av tak og takstrukturer)
4. Tegninger av hovedelementer
5. Fasadetegninger
6. Tegninger av viktigste sammenføyninger av strukturer:
   • Sammenføyninger av elementer av vegger, etasjeskiller og tak
   • Eventuelle sammenføyninger av andre elementer
7. Element- og detaljtegninger (tegninger av vegger, takplater, takstoler, bjelker og andre tilleggselementer)
8. Montasjetegninger og montasjeinstruks
9. Oversikt over montasjemateriell
10. Visualiseringer
11. Materialsertifikater


1For at vi skal kunne utarbeide prosjektet må kunden levere inn følgende:
a. Arkitekturløsning eller teknisk prosjekt av bygget
b. Plantegning og snitt av fundamentet til bygget
c. Tegning av det elektriske anlegget eller godkjent prosjekttegning av bygget
d. Tegning av røranlegget eller godkjent prosjekttegning av bygget
e. Tegning av VVS-anlegget eller godkjent prosjekttegning av bygget
f. Oversikt over vinduer og dører

Hvis vi anser det for å være nødvendig ber vi kunden supplere alle tegninger med forklaring.