Pris

ATGAL

Prisen kalkuleres med hensyn til spærfag og også til vægpaneler, hvis der findes nogen (se alternativer for vægpaneler her) kompleksitet. Tagkonstruktioner og vægpaneler kan bestilles både sammen og hver for sig.

Hvis De vil gerne finde ud af prisen:

1. De bør aflevere arkitektur- og tekniske tegninger til os
2. Vi skal forberede* en kommercielle tilbud
3. Vi skal fremstille spærfag og/eller vægpaneler

*Prisen i tilbuddet er foreløbig. Den nøjagtige pris kan kalkuleres kun efter at vi udarbejder produktionstegninger.

 

Užklausos forma


Design of a building, a sketch, etc.