Projektēšana

ATGAL

Būvējot jebkuru māju, ļoti svarīgi izvēlēties pareizo konstrukcijas risinājumu. Ir svarīgi izvēlēties atbilstošus materiālus, no kuriem māja tiks izgatavota un uzbūvēta; no tā ir atkarīgs, kādu rezultātu iegūsim – vai māja būs ne tikai skaista un ērta, bet arī silta, izturīga un ilgmūžīga.

SAS „Ecodomus” sniedz profesionālus projektēšanas pakalpojumus un nodrošina labu kvalitātes un cenas attiecību; tiek izraudzīta optimāla pakalpojumu un materiālu pakete atbilstoši pasūtītāja iespējām (neatkāpjoties no kvalitātes prasībām).

Mēs sniedzam šādus pakalpojumus:

1. Sagatavojam tehniskos un darba projektus individuālajai būvniecībai, mazajai arhitektūrai un sabiedriskajām ēkām. Projekta paketes sastāvs* ir atkarīgs no klienta vajadzībām.
2. Koka konstrukciju un kopņu sistēmu jumtu projektēšana. Izmantojot automatizētu sistēmu, tiek veikti jumta konstrukciju statiskie aprēķini, nodrošinot efektīvu rezultātu.
3. Citu konstrukciju māju pārprojektēšana par koka karkasa konstrukcijām.
4. Tiek sniegts informatīvais atbalsts ražošanas, būvniecības laikā. Tiek veikta būvdarbu uzraudzība mūsu konstrukciju montāžas laikā.

Ciešā sadarbībā ar arhitektiem, tiek meklēts un atrasts optimāls konstrukcijas materiālu risinājums ēkas struktūrai un izskatam.

Visi projektēšanas darbi tiek veikti saskaņā ar Lietuvas Republikas būvniecības tehnisko noteikumu un prasību reglamentiem un EuroCode standartiem:

 • STR 2.05.07:2005 „Koka konstrukciju projektēšana”

 • STR 2.05.03:2003 „Būvkonstrukciju projektēšanas pamati”

 • STR 2.05.04:2003 „Ietekme un slodze”

 • STR 2.05.06:2005 „Ēkas projektēšana”

 • un citiem.

SAS „Ecodomus” projektēšanas darbi ir vislabākā izvēle, jo:

 1. Tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi. Uzņēmumā strādā tikai savas jomas labākie profesionāļi, kuri orientējas uz inovācijām un sniedz visaugstākā līmeņa pakalpojumus. Ēku projektēšana tiek veikta, ņemot vērā tendences un jaunās iespējas, pastāvīgi tiek meklēti risinājumi, lai nodrošinātu visefektīvāko darbu.

 2. Mūsu mērķis – sasniegt vislabāko rezultātu. Tādēļ cieša komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem ir viena no mūsu prioritātēm. Kopā sasniedzam vislabāko rezultātu!

 3. SAS „Ecodomus” speciālisti pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju un pilnveidojas, izmantojot jaunās zināšanas projektēšanas jomā.

 4. Konkurētspējīga cena. Mūsu projektēšanas pakalpojumi tiek sniegti par konkurētspējīgām cenām un pielāgojoties klientu vajadzībām un iespējām.

Sagatavojamie projekti ir pilna apjoma: skaidri būvniecības rasējumi, norādīti materiālu daudzumi. Tā būvniecības uzņēmumi var viegli aprēķināt nepieciešamos izdevumus un klientam sastādīt tāmi. 

Ja nepieciešams, nacionālo un reģionālo parku teritorijās tiek veikta papildu izpēte, lai nodrošinātu atļauju konkrēto projektu realizēt konkrētajā vietā.

Tiek sagatavoti šādu ēku projekti1:

 • Dzīvojamās mājas

 • Komerciāla rakstura ēkas

 • Administratīvās ēkas

 • Ražošanas ēkas

 • Saimniecības ēkas

 • Ja nepieciešams, tiek projektētas konstrukcijas ar lielāku akustisko efektu. Tas tiek darīts, izmantojot visaugstākās kvalitātes jaunos materiālus un vismodernākās tehnoloģijas šajā jomā.

 • Citas ēkas un būves


*Projekta paketes sastāvs:

1. Paskaidrojums
2.Rasējumu saraksts1
3. Ēkas plāni (stāvu plānojums, pārseguma elementu izvietojuma shēmas, jumta un tā konstrukciju plāni)
4. Būtiskie griezumi
5. Fasādes
6. Konstrukciju būtiskie elementi:
   • sienu, pārseguma un jumta elementi sienu, pārseguma un jumta detaļu savienojuma vietas
   • citu specifisku detaļu vai specifisku vietu un elementu mezgli, ja tādi ir
7. Elementu un detaļu rasējumi (sienu, pārseguma, jumta paneļu, jumta konstrukciju, siju un citu papildu elementu rasējumi un shēmas)
8. Montāžas rasējumi un noteikumi
9. Montāžas materiālu saraksts
10. Vizualizācijas
11. Materiālu kvalitātes sertifikāti


1Projekta sagatavošanai pasūtītājs iesniedz:
a. mājas arhitektūras vai tehniskais projekts
b. ēkas pamatu plāns un griezums
c. ēkas elektroinstalācijas projekts vai apstiprināta shēma
d. ēkas santehnikas uzstādīšanas projekts vai apstiprināta shēma
e. ēkas vēdināšanas kanālu projekts vai apstiprināta shēma
f. logu un durvju saraksts

Ja nepieciešams, visi rasējumi tiek papildināti ar piezīmēm.