Industribyggnader

ATGAL

UAB “Ecodomus“ hall är en byggnad för kommersiella ändamål, vars nyckelelement – takstolar, pelare och paneler tillverkas i ”Ecodomus” modern fabrik, med hjälp av MiTEKIndustries (USA, Sverige) designprogram, utrustning och fogningar – spikplåtar. I produktion används enbart certifierad och kalibrerad virke, som torkades och behandlades med antiseptiskt träskyddsmedel, samt moderna isolerings- och ytbehandlingsmetarial.

Hallar som vi producerar monteras enligt kundens önskemål: med fönster, portar, dörrar, isolering av fastighet  (upp till R – 4.5), innerbeklädnad, ljusinsläppande beläggning.

Vid standard montering används borrfundament med stålankar (det finns möjlighet för andra alternativ). 

Lagerhall – förvaringshus (Oisolerad)

 „Ecodomus“ hallar är universiella: från ett litet garage upp till moderna djurstallar, förvaringshus, ridhus, maskinhallar, produktions- och handelslokaler, logistikbyggnader.

Maskinhall – bilservice (Isolerad)

 

Djurstal för köttdjur (Pulpettak med fackverkstakstol)

 

Produktions- och leveranstider:

Tillverkning tar från 5 arbetsdagar (vid köp av separata produkter) upp till 50 arbetsdagar (vid tillverkning och montering av byggnader som är högre än 400 kvadratmeter).

Vi utför också renovering av byggnader. Producerar och byter ut takstolar, beläggning.

 

Moderna, innovativa lösningar används i byggnadskonstruktioner.

Industribyggnader –  hallar är pålitliga, kostnadseffektiva och långvariga konstruktioner.