Projektavimas

ATGAL

namų projektavimasLabai svarbu parinkti tinkamą konstrukcinį sprendimą statant bet kurį namą. Svarbu parinkti tinkamas medžiagas iš kurių namas bus pagamintas ir pastatytas, nuo to priklauso kokį rezultatą gausime. Ar namas bus ne tik gražus ir patogus, bet ir šiltas, tvirtas, ilgaamžis. Tinkamai suprojektuoti pastatai nereikalauja technologinių korekcijų statybos metu, kas leidžia sumažinti finansinius kaštus bei išsaugoti aukštą kokybę.

UAB „Ecodomus“ teikia profesionalias namų projektavimo paslaugas bei užtikrina gerą kokybės – kainos santykį; parenkamas optimalus paslaugų ir medžiagų paketas pagal užsakovo galimybes (nepažeidžiant kokybės normų).  

Teikiamos paslaugos:

1. Ruošiami techniniai ir darbo projektai individualiai statybai, mažajai architektūrai ir viešųjų paskirčių pastatams. Projekto paketo sudėtis* priklauso nuo užsakovo poreikių.
2. Medinių konstrukcijų ir santvarinių sistemų stogų projektavimas. Naudojant automatizuotą sistemą atliekami stogo konstrukcijų statiniai skaičiavimai, užtikrinamas efektyvus rezultatas.
3. Kitų konstrukcijų namų projektavimas arba perprojektavimas į medines karkasines konstrukcijas.
4. Suteikiamas informacinis palaikymas gamybos, statybos metu. Atliekama statybos darbų priežiūra mūsų konstrukcijų montavimo metu.

Namų projektavimas vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su architektais: ieškomas ir randamas optimalus konstrukcinių medžiagų sprendimas namo projektavimui, struktūrai bei vaizdui.

Visi projektavimo darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybų techninių taisyklių ir reikalavimų reglamentais bei EuroCode standartais:

 • STR 2.05.07:2005 „MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS“

 • STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“

 • STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“

 • STR 2.05.06:2005 „Statinio projektavimas“

 • ir kiti

UAB „Ecodomus“ projektavimo darbai – geriausias pasirinkimas, kadangi:

 1. Suteikiamos kokybiškos paslaugos. Įmonėje dirba tik geriausi savo srities profesionalai, kurie orientuodamiesi į inovacijas suteikia aukščiausio lygio paslaugas. Namų projektavimas atliekamas atsižvelgiant į tendencijas bei naujas galimybes, nuolatos ieškomi sprendimai, užtikrinantys efektyviausią darbą.

 2. Mūsų tikslas – geriausias rezultatas. Todėl glaudžiai komunikuoti tiek su klientais, tiek su partneriais – vienas iš mūsų prioritetų. Kartu siekime geriausio rezultato!

 3. UAB „Ecodomus“ specialistai nuolatos kelia kvalifikaciją ir tobulėja, panaudodami naujas žinias projektavimo srityje.

 4. Konkurencinga kaina. Mūsų projektavimo paslaugos suteikiamos konkurencingomis kainomis ir prisiderinant prie klientų poreikių bei galimybių.

Rengiami projektai yra pilnos apimties: aiškūs statybiniai brėžiniai, medžiagų kiekių nurodymas. Taip statybų kompanijos nesunkiai apskaičiuos reikalingas išlaidas ir pateiks klientui sąmatą.

Esant poreikiui, nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose atliekami papildomi tyrimai, kurie užtikrina leidimą realizuoti konkretų projektą tam tikroje vietoje.

Atliekami šių pastatų projektai1:

 • Gyvenamojo pobūdžio namų projektavimas

 • Komercinio tipo pastatai

 • Administracinės paskirties pastatai

 • Gamybos paskirties pastatai

 • Ūkio paskirties pastatai

 • Pagal poreikį projektuojamos didesnio akustinio efekto konstrukcijos. Tam pasitelkiamos kokybiškiausios, naujausios medžiagos bei moderniausios technologijos šioje srityje.

 • Kiti pastatai ir statiniai


*Projekto paketo sudėtis:

1. Aiškinamasis raštas
2. Brėžinių sąrašas1
3. Pastato planai (aukštų išplanavimas, perdangos elementų išdėstymo schemos, stogo ir jo konstrukcijų planai)
4. Esminiai pjūviai
5. Fasadai
6. Konstrukcijų esminiai mazgai:
   • sienų, perdangos ir stogo detalėssienų, perdangos ir stogo detalių sujungimo vietos
   • kitų specialių detalių ar specifinių vietų ir elementų mazgai, jei tokių yra
7. Elementų ir detalių brėžiniai (sienų, perdangos, stogo skydų, stogo santvarų, sijų bei kitų papildomų elementu brėžiniai ir schemos)
8. Montavimo brėžiniai ir taisyklės
9. Montavimo medžiagų sąrašas
10. Vizualizacijos
11. Medžiagų kokybės sertifikatai


1Projekto parengimui užsakovas pateikia:
a. namo architektūrinis arba techninis projektas
b. pastato pamatų planas ir pjūvis
c. pastato elektros instaliacijos projektą arba patvirtintą schemą
d. pastato santechninių įrenginių projektą arba patvirtintą schemą
e. pastato vėdinimo kanalų projektą arba patvirtintą schemą
f. langų ir durų sąrašas

Esant poreikiui visi brėžiniai papildomi pastabomis.


Medinių konstrukcijų skaičiavimas - namų projektavimas2

STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ taikomas projektuojant medines konstrukcijas, t.y. konstrukcijas, padarytas iš medienos (apvaliosios, pjautinės, vientisos ar klijuotosios) arba plokščių, pagamintų naudojant medieną.

Projektuojamos pagal STR 2.05.07:2005 nuostatas konstrukcijos turi atlikti saugos (mechaninio atsparumo ir patvarumo) ir tinkamumo ribinius būvius, įvertinus įvairias apkrovų situacijas, medžiagų savybių ir geometrijos matmenų reikšmes. Saugos ribinis būvis apibūdina tai, kaip konstrukcijos geba išlaikyti pastovumą bei standumą. Tinkamumo ribinis būvis apibūdina konstrukcijos galimybes išlaikyti geometrinę formą, nenutolstant nuo tolerancijos ribų (tolerancijos riba – medienos konstrukcijai leistini įlinkiai, standartiškai t.y. apie 4 – 5mm). Skaičiavimai atliekami įvertinant ir konstrukcijoms nepalankių aplinkybių riziką (nepalankios oro sąlygos – sniego bei vėjo apkrovos). Projektuojamų konstrukcijų patikimumas garantuojamas taikant dalinių koeficientų metodą.

Projektuojant medinių konstrukcijų saugos ir tinkamumo ribinius būvius, poveikių ir apkrovų įvairių situacijų skaičiuotinės reikšmės nustatomos jų charakteristines reikšmes dauginant iš atitinkamų dalinių patikimumo koeficientų. Charakteristinės poveikių ir apkrovų bei jų dalinių patikimumo ribiniams būviams koeficientų reikšmės yra pateiktos STR 2.05.04:2003: 

 1. Saugos ribiniam būviui – skaičiuotinas apkrovų (poveikių) derinys priimamas pagal STR 2.05.04:2003, 79 p.; tinkamumo ribiniam būviui – pagal STR STR 2.05.04:2003, 90 p.:
 2. Konstrukcijų charakteristinės medžiagų savybių reikšmės imamos iš atitinkamų standartų. Skaičiuotinės reikšmės apskaičiuojamos charakteristines reikšmes dauginant iš atitinkamų dalinių koeficientų, įvertinančių apkrovos veikimo pobūdį, jo trukmę ir konstrukcijos eksploatacines sąlygas.

Medinių konstrukcijų ilgaamžiškumas turi būti garantuojamas konstrukcinėmis priemonėmis (atsižvelgiant į konstrukcijos paskirtį, galimas eksploatavimo sąlygas, medžiagų savybes, elementų ir konstrukcijos detalių formą) bei priemonėmis nuo sudrėkinimo, biologinio pažeidimo ir užsidegimo.

Medines konstrukcijas leidžiama projektuoti tik aplinkai, kurios temperatūra neviršija +35 C iš klijuotos medienos ir +50 C – iš vientisos medienos.

Statybinių konstrukcijų medžiagoms keliami reikalavimai (stiprumo klasė ir jų savybės), antikorozinės apsaugos dangos yra nurodytos STR 2.05.07:2005, V skyriuje. 

Medinėms konstrukcijoms gaminti daugiausia naudojama spygliuočių mediena. Kietųjų lapuočių medieną būtina naudoti kaiščiams, pagalvėms ir kitoms svarbioms detalėms. Medinių konstrukcijų laikančiųjų elementų mediena turi atitikti standartų STR 2.05.03:2003 ir STR 2.05.04:2003 reikalavimus.

Medžiagų skaičiuotinės charakteristikos ir eksploatacijos klasės yra pateiktos STR 2.05.07:2005, VI skyriuje.

2Parengta pagal „Statybinių konstrukcijų skaičiavimo metodiniai nurodymai“, Jūratė Mockienė, 2011 m.


Naudotis mūsų paslaugomis verta, kadangi apgalvosime kiekvieną detalę ir suderinsime kiekvieną smulkmeną, kad Jūs liktumėte patenkinti. Kiekvienas norintis funkcionalių namų turi kreiptis į tinkamus specialistus, turinčius ilgametę patirtį bei žinančius, kaip tinkamai įgyvendinti net ir sudėtingiausius projektus. 

Prieš kreipiantis į projektuotoją reikia pasirūpinti reikalingais dokumentais:
1.    Žemės sklypo nuosavybės dokumentai. Būtina turėti dokumentus, kurie patvirtina Jūsų teises į žemės sklypą. Taip pat turėti pirkimo, perleidimo, sujungimo ar dovanojimo dokumentus, kurie yra patvirtinti notaro.
2.    Sklypo ribų planas. Tai antras pagal svarbumą dokumentas, kuris nurodo Jūsų sklypo ribas, koordinates. Žinoma, nurodomi ir pastatai esantys sklype (jeigu tokių yra) (paslaugas suteikia kadastrinius matavimus atliekančios įmonės).
3.    Sklypo topografinė nuotrauka. Ji yra būtina atliekant grunto tyrimus, projektuojant pastatą ir dėl kitų priežasčių. Duomenys yra pateikiami tiek popieriuje, tiek skaitmenoje.
4.    Prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygos. Individualus namas yra prijungiamas prie vandentiekio bei nuotekų sistemų. Prijungimo duomenys yra gaunami iš inžinerinius tinklus prižiūrinčių įmonių. Būtina įvertinti, ar nereikės gauti kaimynų sutikimų siekiant jų sklype kloti tinklus ar kitas įrangas.
Kuomet rankose jau turite žemės sklypo nuosavybės dokumentus, topografinę nuotrauką, sklypo ribų planą bei inžinerinių tinklų sąlygų duomenis – laikas kreiptis į mūsų projektuotojus.
Namų projektavimas įgyvendinamas atsižvelgus į tam tikras detales.
1.    Projektavimo darbai pradedami tuomet, kai klientas jau turi žemės sklypą. Jį renkantis būtina atkreipti dėmesį į tai, ar jis įregistruotas nekilnojamojo turto registre, keliems bendrasavininkams jis priklauso. Būtina išsiaiškinti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį ir kokie statiniai joje yra galimi.
2.    Tiek projektavimas, tiek statybos bus paprastesnės, jeigu asmuo tiksliai žinos savo biudžeto galimybes.  Dažniausiai statybos atsieina apie 1 000 EUR už 1 kvadratinį metrą (kuo namas didesnis – tuo kvadrato kaina dažniausiai mažėja).
3.    Projektavimas – vienas ilgiausiai trunkančių darbų. Nors mes labai stengiamės darbus atlikti optimaliai, reikia nepamiršti, kad tai kruopštus ir labai atsakingas darbas. Rekomenduojama nuolatos glaudžiai bendradarbiauti su projektuotojais, kurie darbus atlieka atsižvelgdami į kiekvieno kliento poreikius.
4.    Jeigu norite kiek sutaupyti – būtina pasikonsultuoti su projektuotoju, kadangi taupymas statant namus – menas ir tik specialistas žino, kaip išlaikyti kokybę, tačiau sumokėti mažiau. Pavyzdžiui, tobulo kvadrato formos namo sienų plotas yra mažesnis nei kad pavyzdžiui stačiakampio. Tačiau pačio namo plotas išlieka tas pats.
5.    Sėkmingas namo projektas pavirs realybe tokiu atveju, jeigu apibendrinsite ir suderinsite: biudžetą, pasirinksite gerą projektą ir kompetentingus ir puikiai savo darbą išmanančius rangovus.