PROJEKTOWANIE

ATGAL

namų projektavimasBardzo ważne przy budowie dowolnego domu jest wybrać odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne. Ważne jest wybrać odpowiednie materiały, z których będzie produkowany i budowany dom, od tego zależy wynik, jaki otrzymamy. Czy dom będzie nie tylko ładny i wygodny, ale i ciepły, mocny, długowieczny. Odpowiednio zaprojektowane budynki nie wymagają korekcji technologicznych podczas budowy, co pozwala zmniejszyć koszty finansowe i zachować wysoką jakość.

UAB „Ecodomus“ świadczy profesjonalne usługi w zakresie projektowania domów oraz zapewnia dobry stosunek jakości – ceny; jest dobierany optymalny pakiet usług i materiałów wg możliwości klienta (nie naruszając standardów jakości).  

Świadczone usługi:

1. Przygotowywanie technicznych i roboczych projektów dla budowy indywidualnej, małej architektury i budynków o przeznaczeniu użyteczności publicznej. Skład pakietu projektu* zależy od potrzeb klienta.
2. Projektowanie konstrukcji drewnianych i systemów więźb dachowych. Przy wykorzystywaniu zautomatyzowanej systemy wykonujemy statyczne obliczenia konstrukcji dachowych, zapewniamy efektywny wynik.
3. Projektowanie innych konstrukcji domów lub przeprojektowanie na konstrukcje drewniane szkieletowe.
4. Świadczymy informacyjne wsparcie podczas produkcji, budowy. Wykonujemy nadzór prac budowlanych podczas montowania naszych konstrukcji.

Projektowanie domów jest wykonywane ściśle współpracując z architektami: jest poszukiwane i znajdowane optymalne rozwiązanie materiałów konstrukcyjnych dla projektowanego domu, struktury i wyglądu.

Wszystkie prace projektowania są wykonywane zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi zasad i wymagań technicznych budowy Republiki Litewskiej i normami EuroCode:

 • STR 2.05.07:2005 „PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH” (lit. „MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS“)
   
 • STR 2.05.03:2003 „Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych” (lit. „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“)
   
 • STR 2.05.04:2003 “Oddziaływania i obciążenia” (lit. „Poveikiai ir apkrovos“)
   
 • STR 2.05.06:2005 „Projektowanie budynku” (lit. „Statinio projektavimas“)
   
 • i inne

Prace projektowe UAB „Ecodomus“ – najlepszy wybór, ponieważ:

 1. Są świadczone jakościowe usługi. W przedsiębiorstwie pracują tylko najlepsi profesjonaliści w swojej dziedzinie, które orientując się na innowacje świadczą najwyższego poziomu usługi. Projektowanie domów jest wykonywane uwzględniając tendencje oraz nowe możliwości, ciągle są poszukiwane rozwiązania, zapewniające najbardziej efektywną pracę.
   
 2. Nasz cel – najlepszy wynik. Dlatego ścisła komunikacja zarówno z klientami, zarówno z partnerami – jeden z naszych priorytetów. Wspólnie dążmy do najlepszych wyników!
   
 3. Specjaliści UAB „Ecodomus“ ciągle podnoszą kwalifikację i doskonalą się, stosując nową wiedzę z dziedziny projektowania.
   
 4. Konkurencyjna cena. Nasze usługi projektowania są świadczone w konkurencyjnych cenach i dostosowując się do potrzeb i możliwości klientów.

Przygotowywane projekty są pełnej zawartości: wyraźne wykresy budowlane, podanie ilości materiałów. W taki sposób firmy budowlane bez większego trudu obliczą niezbędne wydatki i przedstawią dla klienta oszacowanie.

W razie potrzeby, na terytoriach parków narodowych i regionalnych są przeprowadzane dodatkowe badania, które zapewniają zezwolenie na realizację konkretnego projektu w danym miejscu.

Są wykonywane projekty1 następujących budowli:

 • Projektowanie domów mieszkalnych
   
 • Budynki typu komercyjnego
   
 • Budynki o przeznaczeniu administracyjnym
   
 • Budynki o przeznaczeniu produkcyjnym
   
 • Budynki gospodarcze
   
 • Na potrzebę są projektowane konstrukcje o większym efekcie akustycznym. W tym celu są stosowane najbardziej jakościowe, najnowsze materiały oraz najnowsze technologie w danej dziedzinie.
   
 • Inne budynki i budowle

*Skład pakietu projektu:

1. Pismo wyjaśniające
2. Lista wykresów1
3. Plany budynku (układ pięter, schematy układu elementów stropów, plany dachu i jego konstrukcji)
4. Podstawowe cięcia
5. Fasady
6. Główne węzły konstrukcji:
   • detale ścian, stropów i dachu, miejsca połączenia detali ścian, stropów i dachu
   • kwęzły innych specjalnych detali czy miejsc specyficznych, jeżeli takowe są
7. Wykresy elementów i detali (wykresy i schematy ścian, stropów, paneli dachowych, więźb dachowych, belek oraz innych elementów dodatkowych)
8. Wykresy i zasady montażu
9. Lista materiałów montażu
10. Wizualizacje
11. Certyfikaty jakości materiałów


1W celu przygotowania projektu klient podaje:
a. projekt architektoniczny lub techniczny domu
b. plan i cięcia podstaw budynku
c. projekt lub zatwierdzony schemat instalacji elektrycznej budynku
d. projekt lub zatwierdzony schemat instalacji sanitarnej budynku
e. projekt lub zatwierdzony schemat kanałów wentylacyjnych budynku
f. listę okien i drzwi

W razie potrzeby wszystkie wykresy są uzupełniane uwagami.