Detal dachu z pokryciem bitumicznym

ATGAL

Detal dachu z pokryciem bitumicznym
Opór cieplny (R) - od 6.6 m²K/W do 12.2 m²K/W

1. Bitumiczne pokrycie dachu
2. Podkład pokrycia
3. Płyta OSB
4. łytka z heblowanego drewna (wentylowana szczelina powietrza)
5. Folia dyfuzyjna
6. Krokwie z drewna heblowanego
7. Izolacja cieplna/akustyczna
8. Izolacja parowa
9. Heblowane drewno dla szkieletu
10. Izolacja cieplna/akustyczna
11. Płyta gipsowo kartonowa