Detalj av tak med takstein

ATGAL


Detalj av tak med takstein
​​
Varmemotstand (R) – fra 6.32 m²K/W til 10.6m²K/W

1. Keramisk takstein
2. Horisontalt anlegg for takstein
3. Vertikal utlekting (ventilert luftrom)
4. Pustemembran
5. Takstoler i tre konstruert vha MiTek-teknologi
6. Termisk isolasjon/lydisolasjon