Detalj av asfalttak​

ATGAL

Detalj av asfalttak​
Varmemotstand (R) – fra 6.6 m²K/W til 12.2 m²K/W

1. Asfalttak
2. Undertak
3. OSB-plate
4. Utlekting
5. Pustemembran
6. Taksperrer
7. Termisk isolasjon/lydisolasjon
8. Dampsperre
9. Isolasjon med utlekting
10. Termisk isolasjon/lydisolasjon
11. Gipsplate